Arbejdslørdag 22. juni 2022

Ved arbejdslørdagen, som blev afholdt den 25. juni 2022, havde vi 3 hovedmål og vi nåede 4.


1. vi fik sat nye skilte op.


2. vi fik frisket info-skabet op.


3. vi fik snakket med mennesker, som vi ikke almindeligvis taler med.


4. vi fik præsenteret vores nye hjertestarter, som er placeret på Leifa Tværvej 2.


Hårdt arbejde og hyggelig snak skete under indtagelse af pølser mv, øl, vin og vand. Mere en 20 personer deltog.


En dag som fint kan gentages - og gerne med endnu flere deltagere.