Nyheder60 års - Jubilæum
 Sæt kryds i kalenderen lørdag den 23. august 2025 Hvor vi skal fejre denne dag.