Hjem

Velkommen til Grundejerforeningen Bakkely

Beliggende i Høve - Asnæs indelukke.


Husk at betale kontingent på 300 kr.

 

Kontingent skal indbetales elektronisk via netbank eller lignende til foreningens konto i Dragsholm sparekasse:

Registreringsnr. 0537 kontonr. 0000172154.

 

Girokort udsendes ikke, og der kan ikke betales kontant.

 

Kontingentet for indeværende år er forfaldent til betaling den 1. maj og kan rettidigt betales senest den 1. august.

 

Husk at oplyse adresse/matrikelnr. Ved indbetalingen.

 

PS!

Mange grundejere har lavet en aftale med banken om en fast overførsel af kontingentet. De sparer gebyr (100,-) og rente og behøver ikke at tænke på at få betalt kontingentet.

 

 

Respekter også vores larmetider:

Hverdage til kl.19

Lørdag til kl.17

Søn- og helligdage til kl. 12.